Tihanyi Tájházak

muzeum01Parasztgazda Ház és Halászcéh Ház

Tihanyban, a Batthyány u. 20. szám alatt található oszlopos ívelt Parasztgazda Házzal és Halászcéh Házzal kapcsolatban már az 1930-as években felvetődött a gondolat, hogy szabadtéri múzeumként kellene megmutatni a nagyközönségnek. A múzeumi funkció megvalósítására azonban csak az 1960-as években került sor, amikor is folyamatosan rendbe hozták és berendezték az említett két épületet.

A múzeummal a népi építkezés és életmód bemutatása volt a cél. A Balaton-felvidéken és a Bakony területén a fő építőanyag a kő volt. Településünkön a népi építkezés helyi stílust alakított ki: a vakolatlan bazalt-terméskő falazást. Tihanyra jellemző a ház vakolatlansága, speciális az ablakok körül vakolt és fehérre meszelt szegély. Erről a tihanyi ház azonnal felismerhető és más falubeli építkezési formától megkülönböztethető.

A tihanyi alapítólevélben található az első írásos emlék a balatoni halászatról, 1055-ben. Tihany az 1800-as években halászfalunak számított. A XVIII-XIX. századi adatokból megállapítható a balatoni halászat kiemelkedő szerepe, főként a téli, jég alatti halászat fontossága. Erre vonatkozó emlékeket őriz a Halászcéh Ház, mely tulajdonképpen a Dunántúl egyetlen megmaradt halászháza, melynek fészerében eszközök és hajók tekinthetők meg a balatoni halászattal kapcsolatban. Ez az épület a céhház funkcióit töltötte be. Itt tartották a céhtagok az összejöveteleiket, itt őrizték a céhládát, a céhkorsót. A nagy halászat szerszáma az öreg háló, a gyalom volt. Egy 200-600 méter hosszú hálót kell elképzelni, aminek két egyforma szárnya közt zsák volt. A háló felső szélére (az inára) erősített para vagy gyékény tartotta fenn a vízszinten, az alsó inat pedig kövek, ólmok húzzák lefelé. Tihanyban az öreg hálót tíz ember kezelte, amennyit a tihanyi alapító oklevél is biztosított az Apátságnak.

muzeum02A tihanyi gardahalászat helyi specialitásnak nevezhető. Ősz végén, amikor hatalmas, sűrű tömegekben jelentkezett a garda, halászatra indultak a tihanyiak. A hegyenjáró kivételével az egész halásztársulás, az ún. bokor vízre szállt. A hegyenjáró a hegyre, a tekintőkre (Nyárshegy, Akasztó, Pusztatemplom, Sóspartok hegye, Csúcshegy stb.) ment, és onnan megfigyelve a nagy tömegekben jelentkező gardát, kabátjával, halásztarisznyájával vagy zsákkal jelt adott a csónakban várakozó bokornak. Innen ered a látott hal elnevezés. A jeladásnak megfelelően a csónakosok leeresztették a macskát, a hálóval a tömeges gardát körülkerítették és kivonták. Egy-egy jól sikerült fogás száz mázsa halat is jelenthetett. A látott hal fogása érdekes és jellegzetes halászási mód volt településünkön.

A Halászcéh Ház fészerében fellelhető többek között jégvágó csákány, vezérrúd, bödönhajó, deszkahajó, fakutya, háló. A bödönhajó a balatoni halászok jellegzetes közlekedési eszköze volt, melyet egyetlen tölgyfatörzsből vájtak ki. Hosszát tekintve 3-4 méter volt, 2-4 ember foglalt benne helyet, de mivel könnyen felfordulhatott, ezért két hajót kötöztek szorosan egymás mellé. A nagy halászszerszámok kezelése miatt a Komáromban készült deszkahajók idővel kiszorították a bödönhajókat.

A Halászcéh Ház mellett található a Parasztgazda Ház, melynek a feljegyzések szerint 1797-1820 között csak két helyisége volt, elöl nyitott tornáccal. Az épület helyreállítására 1965-ben került sor. Szabadkéményes konyhával rendelkezik a ház, valamint egy berendezett szoba látható. A konyha sarkában kemence, a kemence mellett pedig tűzpadka látható, ahol régen tulajdonképpen a főzés folyt, nyílt lángon. Innen fűtötték a szoba kályháját is. A kemencénél megtalálható a tüzikutya, különböző nagyságú cserépedények, fazekak, tálak, tányérok és rézüst. A konyhából néhány lépcsőfokkal lejjebb nyílik a szűk kamra.

A szoba elrendezése sarkos: intarziás sarokpad látható, barokkos, valamint copf faragású támlás székekkel. A cserép szenteltvíztartó, az almáriumon elrendezett kegyképek, Mária szobor, a falra aggatott, szenteket ábrázoló nyomatok jellegzetesnek mondható képet adnak a katolikus lakosságú község szobaberendezéséről.

Az épületből kilépve az egyik oldalán nyitott fészer, kocsiszín található, valamint disznóól.